Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

Anafilaksja

Inne nazwy choroby: Wstrząs anafilaktyczny;

Wstrząs anafilaktyczny jest klasyczną reakcją typu pierwszego. W jej wyniku uwolnione zostają silne mediatory chemiczne działające głównie na mięśnie gładkie i układ naczyniowy. Warunkiem wystąpienia takiej reakcji jest, co najmniej dwukrotne zetknięcie się organizmu z danym antygenem.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy anafilaksji

Pierwsze pobudza układ immunologiczny do produkcji przeciwciał, drugie - wyzwala reakcję antygen - przeciwciało wśród objawów anafilaksji.

W praktyce każdy czynnik zdolny do bezpośredniej lub pośredniej aktywacji i degranulacji komórek tucznych i bazofilów może wywołać wstrząs anafilaktyczny. Reakcja zachodzi zwykle przy udziale przeciwciał. Najczęstszymi przyczynami wstrząsu anafilaktycznego, które można zidentyfikować, są leki (antybiotyki b-laktamowe), pokarmy (orzeszki ziemne, inne orzechy, skorupiaki), jady owadów żądlących i immunoterapia alergenowa.

Ponieważ wstrząs anafilaktyczny może wystąpić już przy wykonywaniu próby alergicznej, a także w trakcie dłuższej serii zastrzyków, osoba wykonująca ten zabieg np. w domu chorego, powinna być zawsze zaopatrzona w tzw. apteczkę przeciwwstrząsową. Pozwala to na ratowanie chorego jeszcze przed przyjazdem pogotowia.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy anafilaksji

Niedokrwistość z niedoboru żelaza

Zbyt mała ilość żelaza w organizmie skutkuje powstawaniem  erytrocytów (czerwonych krwinek ) mniejszych niż prawidłowe. Erytrocyty te zawierają mniej hemoglobiny. W następstwie tej niedokrwistości, podobnie jak w  niedokrwistości o innych przyczynach, maleje zdolność krwi do transportu tlenu, co skutkuje zmniejszeniem utlenowania tka... czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Dziecko też może mieć nadciśnienie

Dziecko też może mieć nadciśnienie

Może warto sprawdzić ciśnienie tętnicze u dziecka ... »

Najnowsze choroby

Tagi

Aktualności